SanseProfilen

SanseProfilen

SanseProfilen er et undersøgelsesredskab, der kan udrede og afklare sanseforstyrrelser hos barnet. SanseProfilen har en pædagogisk– og familiecentreret indgangsvinkel, idet den udarbejdes i tæt samarbejde med barnets nærmeste . Dette kan fx være pårørende og pædagogisk personale. Ud fra en SanseProfil kan vi rådgive om, hvilket miljø barnet profiterer bedst af. Med udgangspunkt i barnets ressourcer, finder vi potentialet for trivsel og udvikling. Vi kan komme med idéer til, hvordan man ved at ændre tilgangen til barnet, det fysiske miljø eller læringsmiljøet, kan skabe de bedste forudsætninger for trivsel og læring. Ved udarbejdelse af en SanseProfil finder man ud hvordan barnet bearbejder sine sanseinformationer, og altså oplever omverden anderledes end andre.

Ønsker du at få udarbejdet en SanseProfil vil forløbet oftest se således ud:

  • Observation af barnet
  • Interview i forbindelse med udarbejdelse af SanseProfilen
  • Udarbejdelse af skriftlig rapport
  • Afrapporteringsmøde i forbindelse med overlevering af SanseProfilen

Ring til os, eller send en mail, hvis du er interesseret i at vide mere om forløbet og prisen.

Familiebehandling

Målet med indsatsen er at hjælpe og i samarbejde med familien at tage hånd om udfordringer i familien, enten i hjemmet eller i det omgivende samfund, som skole eller institution. Vores familiebehandling har fokus på, at yde pædagogisk og terapeutisk behandlingsarbejde for hele familien. Behandleren arbejder med at skabe positive forandringer hos familien. 

Familiebehandlingen indeholder: 

  • Udarbejdelse af sensorisk profil samt observation af barnet
  • Rapport, indeholdende beskrivelse og forklaring af barnets sansemønster samt handleanvisninger til hverdagen 
  • Individuelt tilrettelagt program til træning af sanserne
  • Supervisionsmøder

Mulighed for ekstra tilkøb: 

  • Indretning af omgivelser med udgangspunkt i den enkeltes sansemønster
  • Mundmotorisk vurdering med fokus på måltids udfordringer

Undervisning

Vi tilbyder undervisning i sansebearbejdning af pædagoger, lærere, ledere, skoleklasser, projektgrupper og privatpersoner. Undervisningen bliver tilrettelagt efter jeres ønsker og behov. Vi holder både foredrag, workshops, kurser og individuel rådgivning. Kontakt os for pris.

Definition af sansebearbejdning

Sansebearbejdning er et overordnet begreb, der refererer til måden nervesystemet modtager, organiserer og forstår sanseindtryk på. Sansebearbejdning gør mennesket i stand til at reagere på de sanseinformationer der forefindes i miljøet, samt sanseinformationer fra egen krop (Lucy Jane Miller, 2014).